Selvitämme asiakkaidemme hiilijalanjäljen ja siihen vaikuttavat tekijät, jotta kasvihuonekaasu- päästöjen vähentämiselle ja kompensoinnille löytyy selkeät perusteet ja seurantamallit. Käytämme laskennassa kansainvälisesti hyväksyttyjä laskentatapoja ja standardeja.


Neuvomme asiakkaitamme ympäristöstrategian rakentamisessa, vastuullisessa liiketoiminnassa ja toimenpiteissä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.


Välitämme Gold Standard-sertifioituja päästövähennyksiä päästöjä vähentävistä projekteista. Ostamalla vapaaehtoisia päästövähennyksiä voi kompensoida oman hiilijalanjäljen ja saavuttaa hiilineutraaliuden.


Helpotamme asiakkaidemme viestintää avustamalla tiedotteiden ja raporttien laadinnassa sekä ympäristövastuullisuuden markkinoinnissa.