Tietoa ilmastonmuutoksesta

Tietoa kasvihuoneilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta

Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, jota ilman ei planeetallamme olisi elämää. Kasvihuoneilmiössä ilmakehän kaasut vangitsevat osan maapallolta karkaavasta lämpöenergiasta ja säteilevät sitä takaisin alailmakehään ja maan pinnalle. Ilman luonnollista kasvihuoneilmiötä maapallon keskilämpötila olisi eri arvioiden mukaan 20-30 °C kylmempi.

Kasvihuoneilmiön voimakkuuteen vaikuttaa ratkaisevasti ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuus. Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppidioksidi (N2O) halogenoidut hiilivedyt (mm. CFC, HFC, PFC) ja rikkiheksafluoridi (SF6). Näiden eri kasvihuonekaasujen vaikutuksen vahvuuden vertailun helpottamiseksi puhutaan ns. hiilidioksidiekvivalentista(CO2 eqv). Esimerkiksi tonni metaania (CH4) vastaa vaikutukseltaan 21 tonnia hiilidioksidia ja tonni dityppidioksidia (N2O) 310 tonnia hiilidioksidia.

Kasvihuoneilmiön voimistuessa yli luonnollisen tasonsa on alettu puhua ilmastonmuutoksesta. Kansainvälinen tiedeyhteisö on laajasti yhtä mieltä siitä, että maapallon elinolosuhteita uhkaava haitallinen ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä on pääosin ihmisten aiheuttamaa. Ilmastonmuutoksesta johtuvia seurauksia ovat esimerkiksi maapallon keskilämpötilan kasvu, merenpinnan kohoaminen, kielteiset muutokset ekosysteemeissä, kuivuudet ja muiden luonnonkatastrofien (trooppiset myrskyt, tulvat) lisääntyminen. Tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista antaa Kansainvälinen ilmastopaneeli. Ilmastopaneeli on julkaissut tieteellisiä raportteja jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, tuoreimmat ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiraportit ovat ladattavissa heidän verkkosivuiltaan. Suomessa mm. Ilmatieteen laitos kokoaa laajasti tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Suomen kasvihuonekaasupäästötietoa numeroina löytyy esimerkiksi tilastokeskuksen sivuilta.

Suosituksia yrityksille ja yhteisöille

Mm. Sitra on panostanut hiilineutraaliuden tavoittelun ohjeistuksiin ja suosituksiin, tässä tuore julkaisu ja siihen liittyvä Green to Scale tutkimus. Myös Suomen ympäristökeskus (Syke) on ottanut kantaa yritysten hiilineutraaliuden tavoitteluun mm. tässä esityksessä.